Sett inn riktig ord på rett sted i teksten.

Hjelpeliste:

sekundærgruppe primærsosialisering sekundærsosialisering kunnskaper formell normer personlig

Sosialiseringen begynner den dagen vi blir født, og gjør at vi lærer

og verdier og tilegner oss og ferdigheter. Den grunnleggende

sosialiseringen kalles . Den foregår som regel i

familien, som også kan kalles en primærgruppe. Det neste stadiet kalles

. Den foregår ute i samfunnet, for eksempel

på skolen og går ut på å lære seg mer spesifikke ferdigheter, og

skjer i en som har mer spesifikke oppgaver. Denne

formen for sosialisering kan være mer , mens sosialisering i

familien er .