Skriv inn riktig ord på riktig sted i teksten

Hjelpeliste:

Mediene upersonlig referansegrupper sosialiseringsaktører

utøver også en slags sosialisering gjennom

den påvirkningen de har på oss. Alle mennesker vil vi ha både positive og

negative , noen vi identifiserer oss med og ønsker å

likne på, eller ikke vil likne i det hele tatt. Venner og jevnaldrende overtar

etter hvert som viktige ved siden av familien.