Kjønnsroller -oppgave

 

Gå til SSBs nettsider, ved å bruke lenken under og finn artikkelen Flere tar utdanning ? og stadig lengre.

Oppgave

  1. Hvilke kjønnsforskjeller blir trukket frem i artikkelen?
  2. Forklar hvorfor vi har disse forskjellene.
  3. Søk på SSBs nettsider og se om du kan finne flere forskjeller på hvordan menn og kvinner bruker tiden (Tidsbrukundersøkelsen). Hvilke forskjeller finner du?
  4. Sammenlign nettsidene til ukebladene Vi Menn og Det Nye. Hvordan kommer kjønnsrollene til uttrykk her? Stemmer de med din oppfatning av kjønnene?
  5. Gi eksempler på hvordan kjønnsroller kan variere rundt i verden. Hvorfor tror du kjønnsrollene varierer i ulike kulturer?

Nettressurser

SSBs nettsider

http://www.ssb.no