Samfunnsvitenskap -oppgave

Bruk oppslagsverk på nettet, du kan benytte lenkene under.

Oppgave

  1. Hvordan defineres begrepet samfunn i oppslagsverkene?

  2. Gi eksempler på ulike vitenskaper som er opptatt av samfunnet.

  3. I samfunnsfaget er du innom både sosiologi, sosialantropologi og statsvitenskap. Forklar forskjellen mellom disse tre samfunnsvitenskapene.

  4. Hvilken innfallsvinkel har økonomer til samfunnet?

Nettressurser

Store Norske Leksikon

http://www.snl.no

Wikipedia

http://www.wikipedia.no