Spørsmål om Befolkningsstatistikk

Gå til Statistisk sentralbyrås temaside om befolkning via lenken under og svar på spørsmålene.
 

Oppgave

  1. Hvor mange innbyggere er det i Norge akkurat nå?
     
  2. Hvordan er forholdet mellom utvandring og innvandring i Norge?

  3. Hvordan er forholdet mellom levendefødte og døde?

  4. Se på svarene på spørsmål 2 og 3. Hva utgjør størstedelen av befolkningsutviklingen i Norge?

  5. Finn tall for befolkningsutviklingen i din kommune, og beskriv utviklingen. Blir det flere eller færre innbyggere? Hvilke årsaker er det til utviklingen?

  6. Lag en Power Point-presentasjon hvor du viser funnene dine. Legg frem for medelever og lærer.


     

Nettressurser

Statistisk sentralbyrå -ssb

http://www.ssb.no/emner/02/02/folkendrhist/tabeller/)